Chả bò

Giá: Liên Hệ

Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch.

Loại 500gr được hút chân không bên trong và bỏ vào hộp giấy chống thấm và ướt.