Quá trình học hỏi

Đặc biệt là bản thân rất thích nấu ăn phục vụ cho mọi người và gia đình thưởng thức, nên từ đó tôi đã tìm tòi học hỏi công thức qua trang mạng xã hội cách thức làm chả lụa, patê tại nhà và với suy nghĩ công thức làm sao cho sản phẩm mình làm ra ngon và lạ so với các sản phẩm khác. Không chỉ học trên mạng, tôi còn lên Sài Gòn tìm học các lớp dạy làm chả lụa – patê