Máy móc hỗ trợ

Sau khi nắm quy trình tôi đã mua máy móc về làm thử cho gia đình và bạn bè dùng thử. Trong lúc làm thử cũng bị thất bại nhiều lần, từ đó tôi rút ra kinh nghiệm cho lần làm tiếp theo. Lúc đó, bản thân cũng thấy rất chán nản nhưng nhờ sự động viên của gia đình nên tôi tiếp tục kiên trì và đã thành công. Hiện nay, cách thức quy trình chế biến làm ra sản phẩm tôi đều nắm vững và từng bước hoàn thiện sản phẩm ngày càng tốt hơn