Quá trình làm việc

Qua tìm tòi nghiên cứu và tình hình thực tế kết hợp với nhu cầu cuộc sống tiêu thụ của người dân trên thị trường nói chung và địa phương nói riêng, bản thân tôi nhận thấy sản phẩm chả lụa, patê là sản phẩm ăn liền không gây mất nhiều thời gian chế biến, tiện lợi trong việc đi du lịch, dã ngoại, đám tiệc, lúc nào món chả lụa hay patê cũng có mặt trên các bàn tiệc của mọi gia đình. Hơn nữa sản phẩm chả lụa và patê tại địa phương có rất ít cơ sở bán vì làm rất công phu mất nhiều công đoạn, bên cạnh đó ngành hàng này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người