Giò Thủ

Giá: Liên Hệ  Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch. Loại 500gr…

Chả bò

Previous Next Giá: Liên Hệ Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch.…

Chả gân

Previous Next Giá: Liên Hệ Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch.…

Chả Quế

Previous Next Giá: Liên Hệ Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch.…

Chả lụa

Previous Next Giá: Liên Hệ Mô tả: Sản phẩm có loại 200gr và 500gr tương ứng với 1 mã vạch.…